Ansatte om ED

Ansatte om ED

Vi har spurt flere ansatte om deres vei til Energidepartementet, arbeidshverdagen deres og hva de liker ved jobben sin.