Kaja

Kaja Irene Mathisen

Kaja
Samfunnsøkonom

Rådgiver i avdeling for klima, industri og teknologi

Bakgrunn

Jeg begynte i Energi- og vannressursavdelingen i Olje- og energidepartementet høsten 2019. Jeg har en bachelorgrad i miljø- og utviklingsstudier og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og jobbet et par år i Landbruksdirektoratet før jeg begynte i OED. Det siste halvåret har jeg jobbet på et internt prosjekt om utviklingen av rammeverket for havvind i Norge.

«Det er spennende å jobbe med et politisk aktuelt tema som havvind og være med å utvikle rammeverket for ei ny næring i Norge»

Min arbeidshverdag

I havvindprosjektet jobber vi tett opp mot aktører i næringslivet som ønsker å utvikle havvind i Norge, vi jobber tett med politisk ledelse og har dialog med andre land sine myndigheter. Det er spennende å jobbe med et politisk aktuelt tema som havvind og være med å utvikle rammeverket for ei ny næring i Norge.

Bruk av faglig bakgrunn

I jobben min i ED får jeg bruk for både miljøkunnskap, markedsforståelse og de litt nerdete energiøkonomifagene jeg tok i masteren min.