Historie og fakta om ED

Historie og fakta om ED

Olje- og energidepartementet ble opprettet i 1978 og ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet.

Energidepartementets (ED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Det overordnede målet er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

ED er faglig sekretariat for olje- og energiministeren, utarbeider dokumenter til regjeringen og Stortinget. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver, som behandling av konsesjoner og tillatelser.

Energidepartementet ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet og opprettet som eget departement i 1978. Fra 1993 til1997 lå departementets ansvarsområde under Nærings- og energidepartementet, før det igjen ble skilt ut som eget departement.

ED er delt inn i fire avdelinger. Arbeidsområdene favner hele energiområdet, som fornybar, olje/gass og nye teknologier som havvind, CO2-håndtering og hydrogen). Departementet har cirka 160 ansatte og en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Departementet har ansvar for flere underliggende etater, statseide foretak og selskaper: Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett, Gassnova og Gassco.

Energidepartementets hovedkontor ligger i Regjeringskvartalets filial R5 i Akersgata 59 i Oslo.