Alexander

Alexander Engh

Alexander
Siviløkonom

Konstituert avdelingsdirektør i avdeling for klima, industri og teknologi

Bakgrunn

Jeg begynte i CCS-seksjonen i avdeling for klima, industri og teknologi i Olje- og energidepartementet for å jobbe med den store satsingen på CO2-håndteringsprosjektet Langskip. Det er spennende å lede seksjonen som har ansvaret for å følge opp regjeringens satsing på CO2-fangst- og lagring (CCS). CCS har et stort potensial for store reduksjoner i CO2-utslipp, og er et helt nødvendig tiltak for å nå klimamålene. Medarbeiderne er i seksjonen er dyktige fagpersoner som ønsker å levere resultater. Jeg begynte karrieren i ExxonMobil i ulike roller innenfor gassmarkeder, planlegging og finans i Stavanger og London. Etter ExxonMobil var jeg i Deloitte og Infragas og jobbet med kommersiell oppfølging og transaksjoner av eiendeler i gassinfrastruktur i Europa og Latin-Amerika.

I ED er det et stort spenn av saker og det er vanskelig å tenke seg en arbeidsplass der man kommer tettere på de de store beslutningene i energisektoren. Det har vært veldig lærerikt å få en bedre forståelse av de politiske prosessene.

«Det er spennende å jobbe med et prosjekt som virkelig kan bidra til å løse klimautfordringene»

Min arbeidshverdag

Arbeidet med CO2-håndtering spenner fra oppfølging av byggeprosjektene i Langskip, dialog med statsforetaket Gassnova og industriaktører til samtaler med andre lands myndigheter, ambassader og andre departementer.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg er utdannet siviløkonom fra NHH og bruker daglig det jeg har lært der, særlig fra finansfag og samfunnsøkonomi.