Jannicke

Jannicke
Samfunnsøkonom

Rådgiver i Olje- og gassavdelingen

Bakgrunn

Jeg startet som rådgiver i Seksjon for markedsanalyse etter endt masterstudie i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo sommeren 2021. Tidligere har jeg jobbet som økonomimedarbeider og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Royal Holloway University of London. Jeg søkte meg til Olje- og energidepartementet på grunn av det høye faglige miljøet og de spennende og høyst aktuelle arbeidsoppgavene. Her får jeg jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi, og jeg får gode muligheter til å utvikle meg som samfunnsøkonom.

«Det er alltid noe som skjer i petroleumsmarkedet, enten det er pandemi, strømkrise, klimakrise eller internasjonale politiske uenigheter, og det er viktig å holde seg oppdatert på siste nytt»

Min arbeidshverdag

Etter kort fartidstid i departementet fikk jeg bryne meg på mange spennende oppgaver. Jeg leverer markedsoppdatering til politisk ledelse, forbereder og tar del i Petroleumsprisrådets seminar, samt deltatt på flere digitale konferanser.

Det er alltid noe som skjer i petroleumsmarkedet, enten det er pandemi, strømkrise, klimakrise eller internasjonale politiske uenigheter, og det er viktig å holde seg oppdatert på siste nytt. Mellom løpende arbeidsoppgaver bruker jeg derfor tid på å lese og analysere data, og det finnes alltid noe å lære.

Jeg får også et godt innblikk i hva de andre seksjonene i avdelingen jobber med, og møtt mange dyktige og, ikke minst, hyggelige kollegaer. Jeg opplever at jeg er blitt tatt veldig godt imot og trives med de andre kollegaene og oppgavene mine.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg bruker økonomifaget daglig, for eksempel i arbeidet med analyse og fremstilling av data, eller i vurderinger av hendelser som kan påvirke markedene på kort eller lang sikt. I tillegg bruker jeg daglig dataverktøy som hjelpemidler for kvantitativ analyse. Utdanningen min ligger til grunn for at jeg skal ha en samfunnsøkonomisk tilnærming og at jeg tenker analytisk i møte med nye problemstillinger. Gjennom studiene har jeg også lært å formidle samfunssøkonomiske perspektiver og strukturere skriftlige produkter på en hensiktsmessig måte. Dette er gode ferdigheter å ta med seg inn i departementet ettersom store deler av kommunikasjonen er skriftlige leveranser.