Anja

Anja Skiple Ibrekk

Anja
Naturforvalter

Underdirektør i Energi- og vannressursavdelingen

Bakgrunn

Jeg begynte i Energi- og vannressursavdelingen i ED i 2011. Tidligere har jeg arbeidet flere år som forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utdannelsen min er fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås der jeg har en master i naturforvaltning med vekt på miljø, ressursøkonomi og forvaltningsjuss.

I Energi- og vannressursavdelingen jobber jeg i Seksjon for konsesjon, areal og miljø som omfatter konsesjonsbehandling for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Videre omfattes spørsmål knyttet til flom og skred, miljø og vern av vassdrag, samt styringsdialog med NVE.

«Det er stort engasjementet i samfunnet rundt fornybar energi, miljøkonsekvenser, klimatilpassing og naturfarer»

Min arbeidshverdag

Det beste med jobben i ED er de dagsaktuelle temaene. Det er stort engasjementet i samfunnet rundt fornybar energi, miljøkonsekvenser, klimatilpassing og naturfarer. Jeg er veldig interessert i energi- og klimapolitikk. En typisk arbeidsdag hos meg går ut på koordinering, både internt og eksternt med direktorat eller andre departementer. Jeg prøver også å få med meg mest mulig av det som skjer utenfor departementet på mine områder, siden politikkutvikling ikke bør skje i et vakuum. Arbeidsdagen er en god blanding av teamarbeid og selvstendig arbeid.

Bruk av faglig bakgrunn

Erfaringer fra tidligere jobber og miljøbakgrunnen har vært nyttig for meg i departementet. Det er ofte snakk om miljøkonsekvenser når det gjelder vannkraft, vindkraft eller strømnett. I etatsstyringen av NVE er det en fordel med god kjennskap til direktoratet og hvordan det jobbes med forebygging av flom- og skredskader.