Tollef

Tollef Taksdahl

Tollef
Jurist

Underdirektør i Energi- og vannressursavdelingen

Bakgrunn

Jeg startet å jobbe i Olje- og energidepartementet våren 2005, da hadde jeg etter avsluttede jusstudier jobbet et par år i kriminalomsorgen på tampen av en aktiv idrettskarriere. Stillingen i departementet passet perfekt til den fagsammensetningen jeg hadde fra jusstudiet (vassdrag, miljø, plan og ekspropriasjon), og jeg følte raskt at jeg hadde kommet «hjem». Jeg har via ymse omorganiseringer mv jobbet i 3-4 ulike seksjoner i Energi og vannressursavdelingen, men har i praksis jobbet innenfor om lag det samme fagfeltet i alle år.

«Behandlingen av store energianlegg er noe som engasjerer folk og som tidvis vies stor oppmerksomhet i pressen, og det er stort sett et privilegium å få jobbe med slike saker»

Min arbeidshverdag

Arbeidet med konsesjons- og klagesaksbehandling er ganske innboksstyrt, og  varierer med hvilke saker vi til en hver tid har til behandling. I mange saker drar vi på befaring og avholder folkemøter, og da må gjerne tursko og allværsjakke på og hodet settes i et inkluderende og åpent modus. En vanlig kontordag starter gjerne med å sjekke om det har kommet noen nye saker inn, eller om det har vært noen bevegelse i saker som ligger til behandling. Ellers er det mye skrivearbeid og diskusjoner med kollegaer om saker og spesielle temaer som måtte dukke opp. I tillegg til behandlingen av konkrete saker, besvarer vi en del mediehenvendelser og generelle spørsmål, og har noe utredningsarbeid, for eksempel knyttet til regelverksutvikling. Selv om jeg har jobbet lenge med energisaker, dukker det stadig opp temaer der det er mye å lære.

Behandlingen av store energianlegg er noe som engasjerer folk og som tidvis vies stor oppmerksomhet i pressen, og det er stort sett et privilegium å få jobbe med slike saker. Konfliktfylte saker er imidlertid også mat til nettroll og en jevn flyt av «fake news», og da blir jobben vår å opptre saklige og nøkterne der vi møter alle med respekt og forståelse.

Bruk av faglig bakgrunn

I konsesjons- og klagesaksbehandlingen av energianlegg, forvalter vi energi- og vassdragslovgivningen og arbeider innenfor generelle forvaltningsrettslige rammer. I praksis varierer oppgavene fra å ha et generalistpreg, der man avveier fordeler og ulemper ved et energianlegg, til klassisk juridisk metode, for eksempel der våre vedtak blir gjort til gjenstand for rettslige prosesser. Å fatte enkeltvedtak innebærer skriftlige arbeider, og da er det viktig med et klart og presist språk. Jurister flest er ofte gode til å formulere seg, og når de mest konservative juridiske termene legges bort, blir resultatet gjerne riktig så bra.