Lisa

Lisa Maria Løvold

Lisa
Jurist

Fagsjef i avdeling for klima, industri og teknologi

Bakgrunn

Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med en særavhandling i miljø- og handelsrett. Jeg begynte i Olje- og energidepartementet i 2006. Det har vært givende år, med stor faglig utvikling. Jeg har blant annet fått anledning til å arbeide i Petroleumsjuridisk seksjon, Seksjon for energi- og vassdragsrett, og er nå tilknyttet Seksjon for klima- og luftforurensning . Jeg har også arbeidet som energiråd ved Norges delegasjon til EU, i Brussel. Der gikk arbeidet ut på å følge utviklingen på energiområdet i Europa, og å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland, i samarbeid med embetsverket her hjemme.

«Energi- og klimaretten er i endring. Arbeidet krever solid kunnskap knyttet til både nasjonal og internasjonal rett»

Min arbeidshverdag

Jeg arbeider i skjæringsfeltet energi-, klima- og EU- og EØS-rett. Feltet er komplekst og gir stor variasjon i arbeidsoppgavene. Arbeidet i departementet gir anledning til faglig fordypning og utvikling. Kontakt og samarbeid med kolleger på tvers av fagområder og departementer, og på tvers av landegrensene i Europa, er berikende, inspirerende og meningsfylt. Jeg blir stadig slått av hvor mange dyktige mennesker jeg treffer, som arbeider for en god utvikling av rammebetingelsene for energi- og klima, på vegne av fellesskapet. Det gir stor glede og mening i arbeidet.

Bruk av faglig bakgrunn

Energi- og klimaretten er i endring. Arbeidet krever solid kunnskap knyttet til både nasjonal og internasjonal rett. En kontinuerlig videreutvikling av denne er nødvendig for å sikre en korrekt og god tilnærming til endringene som finner sted. Man blir aldri utlært, og det er noe av det jeg setter særlig stor pris på i arbeidet mitt.