Steffen

Steffen Wedum

Steffen
Samfunnsøkonom

Seniorrådgiver i Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og begynte i Olje- og energidepartementet etter studiene. Under studiene jobbet jeg i tillegg deltid i Statistisk Sentralbyrå. I OED har jeg blitt værende siden og trives veldig godt med det. Jeg søkte meg til departementet fordi jeg tenkte at olje og energi er en spennende og viktig sektor og man sitter tett på beslutningene, samt at det er et høyt faglig nivå med dyktige kollegaer.

«Jobben med statsbudsjettet er travel gjennom hele året og vi får god oversikt over hele olje- og energisektoren»

Min arbeidsdag

Jeg jobber i Budsjett- og økonomiseksjonen, og der arbeider vi bl.a. med statsbudsjettet. Jobben med statsbudsjettet er travel gjennom hele året og vi får god oversikt over hele olje- og energisektoren – alt fra olje- og gass til energi og vannkraft, forskning og klima for å nevne noe. Vi jobber tett på fagavdelingene og politisk ledelse i departementet, samt mot andre departementer. Gjennom arbeidet får vi god innsikt i de politiske prosessene. Vi følger også opp dialogen med underliggende etater og virksomheter.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg bruker økonomifaget hele tiden samtidig som jeg hele tiden må sette meg inn i nye problemstillinger. Det er viktig å ha en god økonomisk forståelse i alt arbeidet. Gjennom det daglige arbeidet tilegner man seg hele tiden ny kunnskap og man har gode muligheter for videre kompetanseutvikling.