Marianne

Marianne Stensund Westphal

Marianne
Samfunnsøkonom

Seniorrådgiver i Olje- og gassavdelingen

Bakgrunn

Jeg begynte i Seksjon for markedsanalyse i Olje- og Gassavdelingen i januar 2017. Før jeg kom til departementet, jobbet jeg 14 år i Statoil (nå Equinor) med kontrakter og markedsanalyser, hovedsakelig relatert til eksport av naturgass. Jeg har økonomiutdannelse fra University of Edinburgh og University of Exeter i Storbritannia. Da jeg studerte økonomi, tok jeg også fag innen politikk og samfunnsvitenskap og jeg trives aller best med arbeidsoppgaver der økonomi og politikk møtes. I Energidepartementet er det et sterkt fagmiljø der man sitter tett på de politiske beslutningene relatert til energi og klima.

«Det kan bli en del utadrettet møtevirksomhet og reising og det trives jeg godt med»

Min arbeidshverdag

Jeg liker godt den store variasjonen i typen arbeidsoppgaver. Klima- og energisaker er høyaktuelle og svært sentrale i den politiske debatten og nyhetsbildet både nasjonalt og globalt. Min seksjon bidrar med fakta, analyser, prisprognoser, presentasjoner og talepunkter til både ledelsen i departementet og politisk ledelse i deres daglige virke med møter, taler, reiser og medieopptredener. Noe av det kjekkeste vi gjør er å følge med politisk ledelse på reiser, konferanser og møter i inn- og utland.

Jeg jobber inn mot alle saker i departementet der naturgassen har en rolle og bidrar på faste leveranser inn mot nasjonalbudsjettet, perspektivmeldingen og andre energisaker til stortinget, samt en lang rekke andre arbeidsoppgaver. I seksjonen følger vi også opp arbeidet inn mot flere internasjonale organisasjoner som det internasjonale energibyrået (IEA), og Det internasjonale energiforum (IEF). I tillegg har vi kontakt med næringslivet, EU, andre lands energimyndigheter og sentrale analysemiljøer i inn- og utland. Det kan bli en del utadrettet møtevirksomhet og reising og det trives jeg godt med.

Bruk av faglig bakgrunn

En god økonomisk forståelse er et viktig grunnlag for alt arbeidet i seksjonen og jeg har god nytte av erfaringen fra olje- og gassindustrien. Det viktigste i den daglige jobben er nok å kunne sette seg raskt inn i en rekke aktuelle problemstillinger og store mengder markedsinformasjon for så å kunne formidle hva konsekvensen er for departementets ansvarsområde og formidle på en forståelig måte. Det er en fordel å kunne skrive godt.