Ane

Ane Gjengedal

Ane
Jurist

Rådgiver i avdeling for klima, industri og teknologi

Bakgrunn

Jeg startet å jobbe i avdeling for klima, industri og teknologi våren da jeg var ferdig med studiene. Jeg har en juridisk bakgrunn med en 4-årig bachelorgrad fra Bond University i Australia og en mastergrad i internasjonal rett (LL.M) fra Universitetet i Oslo. Jeg har også et utvekslingsopphold fra University of Southern California. Jeg er samfunnsengasjert og brenner for menneskerettigheter, klima, miljø og sosial rettferdighet. Jeg ønsket bruke min juridiske bakgrunn og samtidig jobbe med andre faglig interessante spørsmål og samfunnsrelevante problemstillinger. Ved å jobbe i Seksjon for klima og luftforurensing (KLU) i Olje- og energidepartementet har jeg mulighet til å jobbe med tema som engasjerer med både faglig og personlig.

«Å jobbe med klima i Energidepartementet er en unik mulighet som byr på spennende problemstillinger og muligheter for å utvikle seg faglig»

Min arbeidshverdag

Arbeidshverdagen min varierer mellom alt fra saksbehandling på tvers av ulike tema, utredninger og skriving av notater, arbeid med stortingsmeldinger, eksterne og interne møter, dialog og oppfølging med myndigheter i andre land, til deltakelse i ulike forum og nettverksgrupper, forberede saker til regjeringskonferanse, skrive talepunkter, og samarbeid med andre departementer. I min seksjon er det også vanligvis mye reisevirksomhet og internasjonale møter som gjør jobben ekstra spennende.

Bruk av faglig bakgrunn

Selv om jeg ikke har en ren juridisk stilling i departementet, får jeg absolutt brukt bakgrunnen min som jurist i min arbeidshverdag. I tillegg får jeg jobbet med interessante spørsmål knyttet til internasjonal rett, internasjonale relasjoner og internasjonal klimapolitikk som er direkte relevant for utdannelsen min. Jeg jobber blant annet med å følge regelverksutvikling i EU, internasjonale avtaler, klimaforhandlinger, teknologiutvikling, bærekraftsmålene, og dialog med myndigheter i andre land. Jeg får dermed brukt både mine språkkunnskaper og min internasjonale faglige bakgrunn.