Carl Fredrik

Carl Fredrik Ekeberg

Carl Fredrik
Jurist

Fagdirektør i Energi- og vannressursavdelingen

Bakgrunn

Jeg er jurist fra Universitetet i Oslo, hvor jeg skrev masteroppgave som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleums- og energirett. Jeg begynte i Olje- og energidepartementet rett etter studiet i 2010. Her jobber jeg i Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR) i Energi- og vannressursavdelingen.

«Hvis man har lyst på en stilling som forvaltningsjurist, er Energi- og vannressursavdelingen midt i blinken»

Min arbeidshverdag

I det siste har mye av arbeidshverdagen gått med til forberedelser til flere rettssaker som departementet har vært involvert i på konsesjonsvedtak. Ellers er jeg involvert i mange av avdelingens løpende saker. Min rolle i disse kan være alt fra korte råd til mer dyptgående utredninger. Dette avhenger av behovet i den enkelte sak.

Bruk av faglig bakgrunn

Hvis man har lyst på en stilling som forvaltningsjurist, er Energi- og vannressursavdelingen midt i blinken. Her har man muligheten til å jobbe med lov-/forskriftsarbeid, enkeltvedtak, intern rådgivning, politiske prosesser, rettsprosesser for domstolene og arbeid mot andre departementer – for å nevne noe. Avdelingen forvalter et fagfelt som alltid er i fokus og som kontinuerlig er i utvikling.