Morten

Morten Evjenth Lindbæck

Morten
Samfunnsøkonom

Seniorrådgiver i Olje- og gassavdelingen

Bakgrunn

Jeg kom tilbake til Olje- og energidepartementet høsten 2017 etter 17 år i privat sektor som investeringsanalytiker på olje- og gasselskaper globalt i et kapitalforvaltningsselskap i Oslo (Sector Asset Management), konsulent i et markedsanalysebyrå (Rystad Energy) samt oljeaksjeanalytiker (Fondsfinans). Før jeg gikk til privat sektor jobbet jeg i Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Jeg er utdannet samfunnsøkonom (Cand Oecon), har en årsenhet i statsvitenskap samt utdanning som autorisert finansanalytiker (NHH). I tillegg har jeg 1,5 år ved den franske forvaltningshøyskolen Ecole Nationale d’Administration. Jeg har i alle mine arbeidsforhold jobbet med olje- og gassrelaterte problemstillinger. En jobb i Energidepartementet gir en unik mulighet til å bidra til utvikling av Norges desidert viktigste og kunnskaps-, teknologi- og kapitalkrevende næring.

«Typisk er ikke et dekkende ord for arbeidsoppgavene mine i Olje- og gassavdelingen»

Min arbeidshverdag

Når du jobber i skjæringspunktet mellom fag og politikk innenfor olje- og gassektoren blir arbeidsdagen variert. Mange av mine arbeidsoppgaver er imidlertid av mer langsiktig karakter, og jeg er nettopp ferdig med arbeidet med en stortingsmelding om våre energiressurser.

Jeg opplever det som givende å jobbe med en sektor som betyr mye for norsk økonomi og for det norske samfunnet. Det engasjerer og inspirerer til å gjøre en innsats. Med kunnskapsrike og hyggelige kollegaer blir arbeidsdagen spennende og lærerik.

Bruk av faglig bakgrunn

Oppgaver og problemstillinger knyttet til olje- og gassektoren ligger godt til rette for samfunnsøkonomiske analyseverktøy. Samtidig er olje- og gassnæringen global og dermed preget av politiske utfordringer og problemstillinger. Helhetstenkning får dermed en utvidet dimensjon noe samfunnsøkonomien har et godt grep på. Jeg har samtidig hatt stor nytte av min bakgrunn med statsvitenskap og fransk forvaltningsutdanning, samt erfaring fra finansmarkedene.