Margrete

Margrete Løbben Hanssen

Margrete
Statsviter & journalist

Seniorrådgiver i Kommunikasjonsenheten

Bakgrunn

Jeg er utdannet journalist med en bachelorgrad fra Nord universitet og University of Winchester i England, og har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I studietiden min hadde jeg flere vikariater og frilansoppdrag som journalist i medier som Adresseavisen, Vårt Land, Dagens Perspektiv og Minerva, og var praktikant i kommunikasjonavdelingen til Leger uten grenser. I tillegg var jeg praktikant i et halvt år ved Norges delegasjon til EU i Brussel, og dette ga virkelig mersmak på å jobbe med kommunikasjon på vegne av myndighetene. Samme dag som jeg leverte masteroppgaven i statsvitenskap i desember 2018 fikk jeg tilbud om et vikariat i kommunikasjonsenheten i Olje- og energidepartementet og fikk fast jobb etter to år.

I mitt første år jobbet jeg som fagansvarlig ved å følge aktuelle saker i Energi- og vannressursavdelingen og avdelingen for klima, industri og teknologi før jeg etter hvert ble nettredaktør og ansvarlig for innholdet til OEDs kanaler i sosiale medier.

«Til tider kan det storme rundt statsråden om en konkret sak i media, og da er det et godt og tett samarbeid med både fagavdelingen, politisk ledelse og media som gjelder»

Min arbeidshverdag

Som kommunikasjonsrådgiver har jeg en svært variert hverdag, og det kan til tider bety et høyt tempo hvor man må prioritere arbeidsoppgavene sine beinhardt. I kommunikasjonsenheten jobber vi tett på politisk ledelse og deres utadrettede aktiviteter og er deres bindeledd til journalister og offentligheten. Det betyr en del reising med statsråden hvor man får besøke mange ansatte og bedrifter på energifeltet som er utrolig spennende. I kommunikasjonsenheten har vi et metaperspektiv på OEDs ansvarsområde hvor vi forbereder statsråden på mulige saker som kan skape en del oppmerksomhet i media, samt legger kommunikasjonsplaner når statsråden skal annonsere en beslutning. I tillegg jobber vi mye med å formidle alt det spennende som skjer i energisektoren i egne kanaler, og planlegger reiser og utadrettet aktiviteter for statsråden. Da blir det en del koordineringsarbeid sammen med fagavdelingen og legge til rette for pressen.

I tillegg fungerer jeg som pressevakt i en turnusordning som besvarer mediehenvendelser som kommer inn på OEDs ansvarsområde, og legger til rette for at pressen kan intervjue politisk ledelse. Til tider kan det storme rundt statsråden om en konkret sak i media, og da er det et godt og tett samarbeid med både fagavdelingen, politisk ledelse og media som gjelder.

Men jeg har også noen roligere dager på kontoret med en del skriving og publisering av pressemeldinger, oppdatering av OEDs frontsider på regjeringen.no, og redigerer videoer og annet innhold til sosiale medier. De kommunikasjonsansatte i departementene samarbeider tett, noe som er lærerikt og viktig for å sikre et samordnet budskap fra regjeringens side. Med korona ble det en kraftig økning i webinarer og videohilsener fra statsråden som jeg også har mye av ansvaret for å følge opp i det daglige.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg bruker begge utdannelsene mine i journalistikk og statsvitenskap i det daglige arbeidet mitt i OED, og stortrives med å jobbe i skillet mellom media, fag og politikk. Mastergraden min i statsvitenskap har gitt meg et solid fundament i å forstå det politiske systemet i Norge og EU, samt den konstitusjonelle maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen.

Som utdannet journalist har jeg god kjennskap til presseetikken og hvordan media opererer. Dette bruker jeg ofte til å forberede statsråden på mulige spørsmål som måtte komme, samt sørge for at presseetikken overholdes. Dette er svært viktig når det ofte kommer mye kritikk og spørsmål myndighetene må svare på til korte frister, men heldigvis er de fleste journalistene i Norge ryddige og redelige som vi samarbeider godt med.

Journalistutdanningen bruker jeg også i arbeidet med å redigere videoer, fotografere og skrive pressemeldinger og utkast til sitater til korte frister. Erfaringen som journalist er nyttig i å utkrystallisere de viktigste nyhetspoengene som vi vet media er opptatt av når vi skal formidle noe.